Vi bryr oss om dig!

Skydda dig själv och andra genom att informera dig och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Följ råd från lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Så här förhindrar du spridning av covid-19:
Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit.
Håll säkert avstånd till andra som hostar eller nyser.
Använd munskydd när det inte går att hålla fysiskt avstånd.
Rör inte vid ögon, näsa eller mun.
Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser.
Stanna hemma om du känner dig sjuk.
Uppsök sjukvård om du har feber, hosta och svårt att andas.
Ring i förväg så att du snabbt kan bli hänvisad till rätt vårdmottagning. Det skyddar dig och förhindrar att viruset och andra infektioner sprids till andra.
Munskydd:
Personer med munskydd kan förhindra att viruset sprids till andra. Endast munskydd skyddar inte mot covid-19 utan måste kombineras med fysisk distans och god handhygien. Följ råden från lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter.