Vi lagar små bucklor och lackskador från ca 995:- *

volvo 61078

Läs mer här: https://lidbil.se/verkstad/skadeverkstad/smaskador-bucklor/

Små lackskador:
Genomarbetad metodik och, inte minst, en specialutbildad och erfaren lacktekniker. Där har du orsakerna till det perfekta resultatet. Du får mycket noggrant underarbete och perfekt färgmatchning – även om din bil är några år. Det kostar oftast under försäkringens självrisk.

Säten, inredning och fälgar:
Skador på fälgar, inredning, och säten går att åtgärda. Allt med smart, kostnadseffektiv teknik. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.

Små bucklor:
Fördelen med vår metod för att ta hand om små bucklor är att originallack och rostskydd bibehålls. Vår metod ger mycket bra resultat, och för det mesta går det inte ens att avgöra var skadan varit.