ISO-certifikat

Lidbil är ISO-certifierat enl. ISO 9001 samt miljöcertifierat enl. ISO 14001.

ISO Certifikat 2019