Kvalitetpolicy
Kvalitetpolicy

Kvalitetspolicy – Lidbil AB

Vår verksamhet skall kännetecknas av en god kvalitet som prioriterar kund- och medarbetartillfredställelse. Genom att jobba med ständiga förbättringar skall vi bygga långsiktiga goda relationer med såväl kunder som medarbetare för att uppnå bästa kvalitet samt ekonomisk lönsamhet.

Strategi

Med utgångspunkt från företagets kvalitetspolicy anger vi följande viktiga strategiska ställningstagande för att nå våra mål:

  1. Kvalitet skall ges högsta prioritet i alla sammanhang.
  2. Kvalitet skall vara alla medarbetares ansvar och högsta prioritet.
  3. Nollfelsprincipen gäller vilket innebär att vi eftersträvar ständig förbättring.
  4. All verksamhet skall utvecklas genom ständiga förbättringar och involvering av alla medarbetare.

Lidbil AB

Tobias Nordendorph, VD