Lidbil

Miljöpolicy för Lidbil AB

Strategi

Med utgångspunkt från företagets miljöpolicy anger vi fem viktiga strategiska ställningstaganden.

  1. Miljöaspekter ska vägas in i alla beslut som fattas i företagsledningen.
  2. Vi ska erbjuda kunderna bilvårdsprodukter med mindre miljöpåverkan.
  3. Avfallshanteringen ska i hög grad präglas av källsortering.
  4. Personalens kunskap i miljöfrågor ska ständigt förbättras.
  5. Information ska lämnas till våra intressenter om vårt miljöansvar.

Ovanstående miljöpolicy gäller från den 1 november 2008.

Lidbil
Tobias Nordendorph
VD

Menu

Lidköping

Besöksadress:
Mellbygatan 48
LIDKÖPING

Visa karta

Växel:
0510-866 00 (knappval)

Öppettider och kontaktuppgifter »

Postadress:
Box 911
531 19 LIDKÖPING

Vara

Besöksadress:
Torggatan 54
VARA

Visa karta

Växel:
0512-335 40

Öppettider och kontaktuppgifter »