Små skador och bucklor

smaskador lackskador

Små lackskador

Genomarbetad metodik och, inte minst, en specialutbildad och erfaren lacktekniker. Där har du orsakerna till det perfekta resultatet. Du får mycket noggrant underarbete och perfekt färgmatchning – även om din bil är några år.

smaskador interior

Säten, inredning och fälgar

Skador på fälgar, inredning och säten går att åtgärda. Allt med smart, kostnadseffektiv teknik. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.

smaskador bucklor

Små bucklor

Fördelen med vår metod för att ta hand om små bucklor är att originallack och rostskydd bibehålls. Vår metod ger mycket bra resultat och för det mesta går det inte ens att avgöra var skadan varit.